Klimat & hållbarhet

09 december 2022

Klimat och schysta villkor på världskongress för handeln

Facklig styrka, bra arbetsmiljö och rättvis klimatomställning stod bland annat på agendan när yrkesinternationalen UNI Commerce höll kongress i Atlanta i USA mellan den 6 och 9 december.

UNI Commerce är en internationell samarbetsorganisation för fackförbund inom handeln.

Cirka 200 kongressombud från hela världen hade samlats. Fackligt aktiva från Handels fanns på plats och lyfte bland annat viktiga frågor om arbetsmiljö, organisering inom e-handeln och trygga jobb.

Handels presenterade också en rapport på engelska om förbundets klimatarbete: "Environment and climate as a trade union issue".

Handels förbundsordförande Linda Palmetzhofer talade om klimatfrågan och sa att omställningen till ett hållbart samhälle behöver ske på ett rättvist sätt. Hon underströk att arbetare inte ska betala priset för omställningen och att de anställda behöver vara med i processen när företagen inom handeln ställer om.

Kongressen antog ett gemensamt handlingsprogram, som fokuserade på fem teman: organisering och facklig styrka, e-handel, arbetsmiljö, den gröna och digitala omställningen av branschen och hållbara leverantörsled.

Melinda Hedström, ledamot i Handels förbundsstyrelse och anställd på Kappahl, talade om ofrivilliga deltider och rätten att kunna leva på sin lön:

- Det ska inte spela någon roll var du arbetar – du förtjänar ett schyst arbetsliv med bra villkor. Handeln är inte någon genomgångsbransch. Jag har jobbat i handeln i 35 år och har tänkt göra det ett bra tag till. Handelsanställda förtjänar respekt och schysta villkor, precis som alla andra.

- Vi måste jobba gemensamt internationellt för att göra handeln till en bransch där folk vill jobba, avslutade hon.


Rapporten "Environment and climate as a trade union issue"

781 kB 2023-12-21

Relaterat innehåll