Lön

09 juni 2022

Kvinnor som jobbat i handeln har i snitt en pension under relativ fattigdomsgräns

En kvinna som jobbat i butik hela yrkeslivet blir ”fattigpensionär" när hon går i pension. Orsaken är villkoren i handeln, med deltidsarbete som standard, och att det svenska pensionssystemet inte är tillräckligt bra.
En kvinna som sitter i en butikskassa

Det framgår av Handels rapport En studie av handelsanställdas pensioner, som presenteras idag den 9 juni.

”Rapporten visar att det är fullt möjligt att jobba ett helt yrkesliv inom handeln, med otrygga anställningar och ofrivilliga deltider, och ändå inte få ihop pension som går att leva på. Det är som vanligt kvinnorna som möter de värsta konsekvenserna av otryggheten. Den orättvisan slutar inte i arbetslivet utan fortsätter in i pensionen", säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Rapporten bygger på analys av specialbeställd statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, om Handels medlemmars faktiska pensioner år 2020. Den visar att kvinnliga pensionärer får en total pension efter skatt som är avsevärt lägre än genomsnittet för befolkningen. Gränsen för relativ fattigdom är 13.300 kronor i månaden, men en kvinnlig pensionärsmedlem får i genomsnitt 12.659 kronor i månaden i pension.

Genomsnittet för hela befolkningen är 16.119 kronor i månaden, något lägre än vad Handels manliga pensionärsmedlemmar får ut.

Garantipensionen är pensionssystemet grundskydd för den som haft låg eller ingen inkomst i under arbetslivet. Men mer än hälften av Handels kvinnliga pensionärsmedlemmar är beroende av garantipensionen, trots att de kan ha haft ett långt yrkesliv bakom sig.

"Det är helt orimligt att det ser ut så här. Ett långt yrkesliv ska resultera i att var och en som har arbetat ska ha en pension som går att leva på", konstaterar Linda Palmetzhofer.

Handels slutsatser i rapporten gäller både handeln som bransch och det svenska pensionssystemet: Det krävs bättre villkor i branschen, framför allt fler heltider och bättre löner. Dessutom måste pensionssystemet ge ett bättre grundskydd, till exempel genom ett garantitillägg eller en höjd garantipension.

Rapporten "En studie av handelsanställdas pensioner", kortversion

56 kB 2023-12-15

Rapporten "En studie av handelsanställdas pensioner"

316 kB 2023-12-15