Branschfrågor

12 december 2022

Fortsatt stark arbetsmarknad i handeln

Trots rapporter om sämre försäljning och att hushållen är oroliga för ekonomin märks det inte på arbetsmarknaden i handelsbranschen. Tvärtom. Statistiken visar att antalet anställda ökar, arbetslösheten minskar och att företagen har svårt att rekrytera personal.

Handels har granskat statistik för tredje kvartalet i år, för att undersöka om lågkonjunkturen märks i handeln. Enligt Konjunkturinstitutet, KI, uppger handelsföretagen att försäljningen har minskat under hösten 2022 och att hushållen ser negativt på sin ekonomi.

Rapporten sammanställer statistik som bland annat rör sysselsättning, arbetslöshet, lediga jobb och konkurser. Men några tydliga tecken på lågkonjunktur märks inte, tvärtom.

Antalet anställda i branschen under tredje kvartalet 2022 ökade med nära 5000 individer, jämfört med samma period förra året. Ökningen var störst i lager och e-handel. Samma utveckling märks i arbetslösheten, som också var lägre än förra året. Det gäller även för första månaden i sista kvartalet, oktober, så långt det fanns statistik när rapporten skrevs.

Dessutom finns det många lediga jobb i handelsbranschen. Under tredje kvartalet 2022 hade antalet lediga jobb ökat till 15 000 obesatta tjänster, vilket är en historiskt hög nivå.

Varsel och konkurser då? Jo, de har ökat måttligt igen efter att ha sjunkit kraftigt när pandemin tog slut. Nu ligger antalet konkurser på samma nivå som före pandemin, cirka 50 företag i månaden. Och de varsel i branschen som kommit under hösten har dels gällt stora lager som flyttat från ett ställe till ett annat. Dels har den globala modekedjan H&M, som gör stora vinst, varslat anställda i butiker för att göra ny struktur för organisation och bemanning.

Men rapporten avslutas med en varning: konjunkturen framöver påverkas av hur räntehöjningar och regeringens finanspolitik slår. Om hushållen får för lite pengar att röra sig med leder det sannolikt till minskad efterfrågan och en försvagning av hela den svenska ekonomin, inklusive handelsbranschen.

Arbetsmarknadsläget i handeln, kortversion

63 kB 2023-12-15

Arbetsmarknadsläget i handeln

307 kB 2023-12-15