Anställningsvillkor

20 december 2022

1500 kan drabbas när H&M hyvlar

Upp emot 1500 anställda kan drabbas när klädjätten H&M hyvlar timmar på tjänsterna i sina butiker.
- H&M:s förändringar innebär att det blir helt omöjligt för många anställda att kunna leva på sin lön. Det är beklämmande att ett så stort och lönsamt företag inte har en bättre personalpolitik, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Det var i början av oktober i år som H&M lämnade ett varsel om 400 tjänster på 69 svenska butiker. Siffran 400 utgår från att H&M tror att så många anställda väljer att sluta i samband med omorganisationen.

H&M kallar det omorganisation och ny bemanningsstruktur. I praktiken handlar det om hyvling, det vill säga att minska antalet timmar på anställningskontrakten. Handels bedömning är att upp emot 1500 anställda på något sätt kommer att beröras. Det är en tredjedel av H&M:s cirka 4500 butiksanställda i Sverige.

Efter varslet i oktober har förhandlingar påbörjats för respektive butik. Än så länge har Handels och H&M inte kommit överens i någon lokal förhandling. I sådana fall förs förhandlingarna  vidare på central nivå, vilket exempelvis gäller åtta butiker med sammanlagt 100 anställda i Göteborg.
"Vi hävdar absolut att det ska vara samma omställningstid för dessa anställda som för dem som drabbas av ’vanlig’ hyvling. Det här kommer att drabba individerna hårt och alla anställda ska självklart behandlas likvärdigt"

Ansvarstjänster försvinner

Men det handlar inte bara om färre timmar. H&M vill även ta bort tjänster, som ger högre lön eller tillägg. Det handlar om så kallade ansvarstjänster, exempelvis säljare som har extra ansvar för kassaredovisning, men även tjänster som visual merchandiser som tas bort eller där den anställde får färre timmar.

Vid hyvling ska omställningstiden enligt kollektivavtal vara upp till sex månader, det vill säga den anställde får ett antal månader på sig innan förändringen genomförs. Men det finns ingen särskild omställningstid nedskriven i lag eller kollektivavtal för när en ansvarstjänst tas bort. Och H&M vill inte att ansvarstjänsterna ska tas bort eller förändras med likvärdig omställningstid som gäller vid hyvling.

- Vi hävdar absolut att det ska vara samma omställningstid för dessa anställda som för dem som drabbas av ’vanlig’ hyvling. Det här kommer att drabba individerna hårt och alla anställda ska självklart behandlas likvärdigt, säger Linda Palmetzhofer.

- Det kommer att bli en orolig jul för många butiksanställda i år. Det handlar om människor som redan idag jobbar deltid och jagar timmar för att få tillvaron att gå ihop.

Hör en intervju i Ekonomiekot