Klimat & hållbarhet

30 januari 2022

Handels krav för en rättvis klimatomställning av handeln

Klimatförändringar och miljöförstöring är ett allvarligt hot. En stor del av utsläpp kan kopplas till vår konsumtion av varor från Handeln. Därför lägger Handels förslag riktade mot politiken för att åstadkomma en mer hållbar handel och konsumtion.
Plastskräp

Om ingen omställning sker drabbas de i samhället som är mest utsatta. Handels vill därför se en klimatomställning som är snabb och rättvis. Omställningen behöver också gagna arbetstagares intressen. En del av detta är att faktiskt ställa politiska krav eftersom våra medlemmar efterlyser politiska styrmedel och har ett stort intresse för miljö- och klimatfrågor. 

Miljö- och klimatpåverkan från konsumtion är spridd över hela varans livscykel. Därför ställer Handels politiska krav som omfattar allt från produktionen av varor till vad som händer när varor blir avfall. 

Merparten miljö- och klimatpåverkan kommer dock från produktion av varor. Därav är nyckeln till en mer hållbar handel att åstadkomma längre livscykler så att det behövs mindre av nyproduktion. Varor behöver hålla längre med en handel som bistår med och skapar lönsamhet genom second hand, repartioner och remake. Men för att det ska vara möjligt behövs också en politik som fråmjar den utvecklingen. 


Faktablad om klimat och miljö

61 kB 2023-12-15