Internationellt

08 mars 2023

Jämställ arbetsmarknaden i Norden nu!

"Nu när de nordiska länderna just tagit sig igenom pandemin ser vi en oroande utveckling. Inflationen är den högsta på länge och både el- och mat priser är på rekordnivåer. Det slår hårdast mot de med lägst inkomster, vilket ofta är kvinnor. För kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. För oss blir det en tydlig signal om det finns mycket kvar att göra för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden," skriver fjorton nordiska fackförbund i ett gemensamt uttalande på kvinnodagen den 8 mars.
Vi är tillsammans 14 fackförbund inom tjänste-, service-, och andra sektorer från fyra länder. Från den nordiska fackliga rörelsen vill uppmana till samling. Vi ser behov av förbättringar på flera områden:

Jämställda löner
I flera av de nordiska länderna ökar nu för första gången på många år lönegapet mellan kvinnor och män, i andra står utvecklingen still. Norden uppvisar sammantaget ungefär samma löneskillnader mellan könen som övriga OECD: mellan 16 och 11 procent. Om man jämför lön för samma jobb kvarstår ändå löneskillnader mellan könen. Vi vill se insatser för att åstadkomma helt jämställda löner mellan kvinnor och män.

Inkluderade arbetsmarknad
Vi vill se insatser inom utbildningssystemen för att flickor och pojkar ska göra mer jämställda val. Det är val som följer med in på arbetsmarknaden, och har därmed en stor inverkan på kvinnor och mäns sysselsättning och arbete. Utbildningssystemen i Norden har viktiga uppgift att förhindra stereotypa val.  Delar av arbetsmarknaden är så könssegregerad att kvinnor sällan finns på toppositioner eller bolagsstyrelser trots att de har högre eller lika utbildningsnivå.

Fler trygga anställningar
Vi vill se mer trygga anställningar där avtal hålls och med löner det går att leva på. Deltidsarbete, tidsbegränsade anställningar och hyvling (när arbetstagare tvingas gå ner i arbetstid) urholkar tryggheten på arbetsmarknaden och är alla vanligt förekommande inom kvinnodominerade branscher.

Öka medvetenheten om fördomar i rekrytering
Jämställdhet och mångfald ska ingå i verksamhetsplanering på alla nivåer i företagen. Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och diskriminerande lönesättning ska undanröjas. Vi vill se att arbetsgivare bedriver ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Företag bör värdera olikheter och ha en inkluderande arbetsmiljö där medarbetare kan vara sig själva.

Jämställda pensioner
Kvinnor och män ska ha jämställda pensioner. Ojämställdheten gällande bland annat löner, arbetstid och föräldraledighet bidrar sammantaget till lägre pensioner för kvinnor.

Idag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. I dag, och alla andra dagar, kommer vi fackförbund att arbeta för en jämställd arbetsmarknad i Norden. För om inte arbetsmarknaden blir jämställd kommer inte resten av samhället att bli det heller.

Finansforbundet, Danmark
Dansk Metal, Danmark
Fackförbundet Pro, Finland
Fastighetsanställdas Förbund, Sverige
Finansforbundet, Norge
Forena, Sverige
Handel og Kontor i Norge, Norge
Handelsanställdas förbund, Sverige
HK Danmark, Danmark
Negotia, Norge
Post- och Logistikunion PAU, Finland
SEKO, Sverige
Servicefacket PAM, Finland
TEK, Finland