Avtalsrörelsen

10 februari 2023

Arbetsgivarna vill göra jobben otryggare

Förhandlingarna har börjat om nya löner och villkor för dig som jobbar i butik, lager eller e-handel. Handels kämpar för högre löner och rätt till fler timmar på kontraktet, medan arbetsgivarna vill frysa löner och göra jobben otryggare.
En kvinna som sitter i en butikskassa
Handels vill:
  • Höja lönen med 1 265 kr/månad för heltid och lägstalönerna med 1 370 kr/månad.
  • Stoppa hyvling av arbetstid.
  • Öka anställningstryggheten.
  • Ge mer makt åt de anställda.
Arbetsgivarna vill det motsatta, det här vill arbetsgivarorganisationen Svensk Handel:
  • Inget förslag på löneökning och noll kronor i höjning av lägstalönerna.
  • Försämra tillägget för branschvana för butiksanställda och avskaffa måltidsersättningen för anställda inom lager och e-handel.
  • Minska anställningstryggheten och införa fler tillfälliga anställningar.
  • Mer makt åt arbetsgivarna att fritt schemalägga arbete och att ensidigt bestämma över den lokala lönepotten för butiksanställda.
  • Mindre ledighet, bland annat färre lediga helger för anställda inom lager och e-handel.
  • Att arbetsgivaren bestämmer om ob-ersättning ska ges ut i pengar eller ledig tid för anställda i butik.