Branschfrågor

31 augusti 2023

Handels chefsekonom: Handelns arbetsmarknad står ännu emot lågkonjunkturen

Trots alla varningar för ett år sedan om bistra tider för handeln har det ännu inte synts på arbetsmarknaden. Tvärtom har branschens sysselsättning ökat, arbetslösheten har minskat och antalet lediga och obesatta jobb är på historiskt höga nivåer. Även om det finns orosmoln bör man vara försiktig med alltför tvärsäkra påståenden om framtiden, skriver Handels chefsekonom Stefan Carlén i ett blogginlägg.
Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.
Det har nu gått över ett år sedan juli 2022. Svensk Handel hade publicerat sin månatliga rapport Handelsbarometern. Det var ett dystert budskap. Handlarna var pessimistiska och såg mörkt på framtiden.

”Vi är oroade över det faktum att förväntningarna på att anställa personal ser ut att minska. Handeln är en av näringslivets största arbetsgivare och skapar stora möjligheter för framför allt unga människor att komma i arbete”, sa Svensk Handels vd Sofia Larsen .

Vid den här tiden hade det under lång tid signalerats stor kris i handeln. Och det skulle fortsätta. Låt oss titta närmare på hur det kommunicerades genom rubrikerna på Handelsbarometern under 2022.
imagebgekg.png
Vi på Handels följer naturligtvis också löpande utvecklingen och vi var en smula förvånade över det dystra tonläget. För hur vi än vred och vände på statistiken kunde vi inte se det i våra siffror. Lönsamheten hade varit rekordhög, konkurserna var på historisk låga nivåer, antalet anställda ökade, det fanns många lediga och obesatta jobb och arbetslösheten i Handels a-kassa hade minskat.

Men det kunde ju tänka sig att det skulle bli sämre i framtiden. Det visste vi ju inte då såklart, även om inte vi kunde se det i tillgängliga data. Men nu har vi ju ett resultat för det år som gått. Blev det så illa som man befarade? Svaret är nej. Tvärtom har handelns arbetsmarknad stått emot.

Sedan förra året har sysselsättningen i handeln ökat till de högsta nivåerna någonsin. Arbetslösheten i Handels a-kassa har minskat. Antalet lediga och obesatta jobb i handeln är på historiskt höga nivåer. Om man bara ser till dessa data så är det svårt att se någon omfattande kris direkt.

Vad kan ligga bakom att arbetsmarknaden står emot nedgången i ekonomin? Handeln har gjort stora vinster under de senaste åren. Trots aktieutdelningar så har företagen ökat sin soliditet och det egna kapitalet. Upplever de samtidigt svårigheter att rekrytera kan det innebära att företagen generellt undviker att säga upp personal. Det är därför svårt att förutsäga hur det kommande året ser ut. Men regeringens och Riksbankens hårda (och obegripliga) åtstramningspolitik, kombinerat med kraftiga hyreshöjningar är ständiga orosmoln för branschen.

När Handelsbarometern för augusti 2023 släpptes för en tid sedan kommunicerades att det var låga framtidsförväntningar.

”Det råder inga tvivel om att hösten kommer att bli tuff för många handlare.”, säger Sofia Larsen på Svensk Handel om den kommande hösten 2023.

Osvuret är naturligtvis bäst. Och den som ständigt ropar på vargen kommer kanske någon gång att få se den. Men med tanke på hur det senaste året utvecklats kanske man skulle vara lite mer försiktig med siandet om framtiden.