Anställningsvillkor

20 december 2023

Nytt kollektivavtal för second hand-butiker

Den cirkulära handeln växer snabbt och består till stor del av idéburna organisationer som driver egna butiker. Nu har Handels och Fremia tecknat ett helt nytt kollektivavtal, anpassat för den idéburna handeln. Avtalet garanterar goda villkor, både för de idéburna arbetsgivarna och för dem som jobbar i branschen.
stjorta på galge

Allt fler idéburna organisationer driver egna butiker. Den bärande idén är att butikerna är affärsdrivande, samtidigt som de ger tillfälle till arbetsträning och finansierar organisationernas sociala verksamhet, riktad till människor som lever i utsatthet och utanförskap. Second hand-butiker, med begagnade kläder och heminredning, är den vanligaste formen av idéburen handel. Men det förekommer även handel med livsmedel genom matsvinnsbutiker och viss lagerhållning.

– Det är glädjande att våra medlemmar nu får ta del av schysstare villkor och får en tryggare tillvaro. Vi är glada att gemensamt kunna skaka hand med Fremia och ta ett samlat och viktigt grepp om en växande och spännande marknad i den idéburna sektorn, säger Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels.

– Som de största parterna inom området möter Fremia och Handels nu upp det växande intresset för återbruk och second hand. Samtidigt växer även behoven av sociala insatser när allt fler människor faller igenom samhällets skyddsnät. Idéburen handel bidrar direkt till de insatserna, säger Love Lind, biträdande förhandlingschef på Fremia.