Lön

12 maj 2023

Nytt avtal klart för frisörer

Nu finns ett nytt avtal för dig som är frisör. Handels och arbetsgivarna inom Frisörföretagarna har kommit överens om att höja garantilönen för dig som jobbar heltid som behörig frisör med 2044 kronor per månad fördelat på två år.
Porträtt av en kvinnlig frisör som står i en salong.
Basbeloppet höjs med 515 kronor under samma period. Du får också högre friskvårdsbidrag. Ökningarna av lön och ersättningar ligger i linje med vad andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har fått. Det nya avtalet innehåller ett särskilt lönesystem för barberare.

Din lön och ersättning kommer att höjas i två steg:

1 april 2023 Behörig frisör

 • Basbeloppet höjs med 335 kronor till 16 430 kronor per månad för heltid.
 • Garantilönen höjs med 1110 kronor till 26 835 kronor per månad för heltid.
 • Branschvana 1 höjs med 100 kronor till 345 kronor.
 • Branschvana 2 höjs med 10 kronor till 255 kronor.
 • Arbetsprovisionen höjs med 0,1 procent till 17,55 procent.
1 april 2023 Obehörig frisör

 • Basbeloppet höjs med 337 kronor till 15 104 kronor per månad för heltid.
 • Garantilönen höjs med 779 kronor till 18 785 kronor per månad för heltid.
 • Arbetsprovisionen höjs med 0,3 procent till 9,6 procent.
Friskvårdsbidrag höjs för alla anställda med 400 kronor till 3 000 kronor per år för den som jobbar heltid.

1 april 2024 Behörig frisör

 • Basbeloppet höjs med 180 kronor till 16 610 kronor per månad för heltid.
 • Garantilönen höjs med 934 kronor till 27 769 kronor per månad för heltid.
 • Branschvana 1 höjs med 100 kronor till 445 kronor.
 • Branschvana 2 höjs med 10 kronor till 265 kronor.
 • Arbetsprovisionen höjs med 0,05 procent till 17,6 procent.
1 april 2024 Obehörig frisör

 • Basbeloppet höjs med 139 kronor till 15 243 kronor per månad för heltid.
 • Garantilönen höjs med 653 kronor till 19 438 kronor per månad för heltid.
 • Arbetsprovisionen höjs med 0,4 procent till 10 procent.
Övriga lönekategorier höjs med 4,1 procent år 1 och 3,3 procent år 2.

Viktiga nyheter i det nya avtalet:

 • Din rätt till heltid stärks. Innan arbetsgivare nyanställer ska de i första hand erbjuda fler timmar till befintlig personal.
 • Tydligare skrivningar om att du som anställd inte ska behöva vara tillgänglig på fritiden.
 • Arbetsgivare får inte ställa krav på framtida anställningar i ditt anställningskontrakt, till exempel att du inte får börja jobba på en annan salong på samma ort.
 • Fler saker ska dokumenteras skriftligt för att skapa ordning och reda, bland annat prissättningsmöten.
 • Ny skrivning om grön omställning och hållbarhet i utvecklingsavtalet.
 • Möjlighet att komma överens om annan sjuklön med arbetsgivaren, för att se till att sjuklönen är 80% av din förväntade inkomst.
 • Ett försök med ett nytt och enklare system för ob-ersättning ska genomföras på salonger som väljer att delta. Där kommer anställda att få högre ob på vardagar och lägre på helger. Systemet utvärderas sedan av Handels och arbetsgivarna tillsammans.
 

Nyheter i avtalet

Läs mer om innehållet i ditt nya avtal.

Avtal klart Frisör

55 kB 2023-05-12