Avtalsrörelsen

04 maj 2023

Nytt avtal klart för bemanningsanställda

Nu finns ett nytt avtal för dig som jobbar på bemanningsföretag. Handels och arbetsgivarna har kommit överens om att garantilönen, alltså lönen du får när du inte är bokad hos ett kundföretag, ska höjas med 7,76 kronor kronor/timme eller 1 350 kronor/månad för heltid.
Illustration av ett handslag som symboliserar ett avtal
Du som är bemanningsanställd får också högre lön när du jobbar hos ett kundföretag. Hur mycket lönen höjs bestäms i kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen där du är utbokad. Du hittar mer information om löneökningar i olika avtal här.

Din nya garantilön gäller från den 1 maj, men kommer att betalas ut tidigast i juni.

Garantilönen kommer att höjas i två steg:

  • 1 maj 2023: 7,76 kr/tim eller 1 350 kr/mån
  • 1 maj 2024: 4,12 kr/tim, eller 717 kr/mån
Handels har också kommit överens med arbetsgivarna om att tillsätta en arbetsgrupp kring det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen.