Anställningsvillkor

24 maj 2023

Butiken – en skildring av ett ohållbart arbetsliv

I filmen ”Butiken”, regisserad av Ami-Ro Sköld, får vi följa anställda i en lågprisbutik någonstans i Sverige. De anställdas timmar skärs ner och de pressas att springa snabbare. Filmen är en träffsäker skildring av hur arbetsvillkoren ser ut för många som jobbar i butik och hur företagens vinstjakt sker på bekostnad av de anställdas hälsa och välmående. (Bild: ONOMA productions)
Lågpriskedjans chef är inte nöjd med att butikens personalkostnader ligger på tio procent och ställer butikschefen, som är på mammaledighet, inför ett ultimatum. Hon måste avbryta sin föräldraledighet för att inte förlora sitt jobb. Med press uppifrån får hon sedan uppdraget att hyvla de anställas timmar. De anställda som redan innan hade låga inkomster får ännu färre fasta timmar. Det blir hård konkurrens om timmarna och de anställda tvingas ständigt vara tillgängliga ifall ett extra pass dyker upp. På arbetsplatsen tas kisspauser bort och de anställda pressas att springa snabbare. Den otrygga arbetssituationen och höga arbetsbelastningen skapar konflikter mellan de anställda och gentemot kunderna.

För att vinstmaximera ska tiden som spenderas på varje kund som betalar i kassan minimeras. Ledningen hävdar att det är för att kunderna ska kunna komma hem till sina barn och familj så snabbt som möjlig. De anställdas privatliv är det ingen som tänker på.

En ensamstående pappa kan inte låta sina döttrar hålla på med konståkning och kan inte betala sin hyra. Den föräldralediga butikschefen får pumpa bröstmjölk på jobbet och låta sin mamma ta hand om bebisen. En kvinnlig anställd döljer sin graviditet. En äldre kvinna är så utmattad efter sitt arbetspass att hon inte hittar till busshållplatsen.

Tyvärr är det som utspelar sig i filmen inte endast fiktion. ”Butiken” är en träffsäker skildring av hur arbetsvillkoren ser ut för många som jobbar i butik och hur företagens vinstjakt sker på bekostnad av de anställdas hälsa och välmående. Den är inte minst aktuell med tanke på H&M:s omfattande hyvlingar nyligen.

De senaste 30 åren har arbetslivet för butiksanställda blivit alltmer otryggt. Andelen heltider har minskat medan korta deltidsanställningar med 1–19 timmar i veckan har ökat. Visstidsanställningarna har blivit fler och otryggare. Idag har nästan tre av tio butiksanställda en tillfällig anställning. Tre av fyra av dessa kallas in vid behov eller arbetar per timme. Sju av tio anställda arbetar deltid, var fjärde med färre än 20 fasta timmar per vecka på kontraktet. Många vet inte hur mycket de kommer få arbeta nästa vecka.

Detta innebär att den genomsnittliga löneinkomsten för anställda i butik ligger på 18 300 kr per månad. 41 procent av alla anställda i butik hamnar under den relativa fattigdomsgränsen om vi tittar på löneinkomster. Inkluderar vi ob-ersättningen blir det 33 procent. Dessutom visar en av våra undersökningar att inkomsten för Handels medlemmar i butik i genomsnitt varierar med nästan 4000 kr mellan den månad man tjänar minst och mest.

Den osäkra inkomsten gör att anställda får svårt att få ekonomin att gå ihop och planera sin vardag. Att ständigt tvingas vara tillgänglig på fritiden för att få ihop tillräckligt med timmar i kombination med ohållbar arbetsbelastning gör att sex av tio av Handels medlemmar i butik inte har tid eller ork för familj, vänner och fritid. Sociala relationer och anställdas hälsa och välmående blir lidande.

Gå och se ”Butiken” och låt den väcka debatt om dagens arbetsliv! Filmen är en viktig påminnelse om hur arbetet, liksom hela livet, påverkas av osäker inkomst och en ohållbar arbetsmiljö.
Thea Holmlund, utredare på Handels.
Thea Holmlund

Utredare på Handels