Arbetsmiljö

22 mars 2023

Butiksanställda kan inte koppla bort jobbet på fritiden

Föreställ dig att du kommer hem från jobbet och är så utmattad att du inte orkar med vänner, familj eller fritidsintressen. Samtidigt har du för få fasta timmar på ditt kontrakt för att kunna leva på din lön. Därför tvingas du på din fritid ha koll på sms och jobbappar för att inte missa när extra arbetspass förmedlas. Dessutom förväntas du hålla dig uppdaterad på eventuella schemaändringar och annan jobbrelaterad information från din arbetsgivare. Du känner dig aldrig ledig.
Så ser fritiden ut för en majoritet av de som jobbar i butik. Det visar Handels nya rapport, ”Ofri fritid”, som bygger på en enkätundersökning bland butiksanställda. Rapporten visar att sex av tio butiksanställda inte kan vara lediga på sin fritid för att de förväntas vara tillgängliga per telefon eller hålla koll på sms och jobbrelaterade appar. Den främsta orsaken är att de har för få timmar på sina kontrakt och därmed tvingas jaga extra arbetspass.  

Till stor del beror detta på att arbetsplatser är underbemannade och att pass måste bemannas med kort varsel. Bemanningen hålls slimmad och oväntad frånvaro täcks upp med deltidsanställda som arbetar mertid och tidsbegränsade anställningar.  
För den som vill arbeta fler timmar innebär fritiden därmed i stor utsträckning en väntan på arbete och en beredskap för att hoppa in på extra pass med kort varsel. Svarar du inte när ett extra pass dyker upp eller tackar nej blir du kanske inte kontaktad nästa gång.
Om det kommer upp extratider på appen så måste jag logga in flera gånger för att hålla mig uppdaterad och inte förlora en chans till extra timmar. (Kvinna, 34 år)
Känns som att jag måste vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Vilket resulterar i att jag inte kan vara ledig på min fritid eller planera in saker. (Kvinna, 24 år)
Schemaändringar sker dessutom med kort varsel. Det innebär att anställda måste hålla sig uppdaterade på eventuella förändringar och förväntas vara nåbara när de är lediga.
  
Den slimmade bemanningen i många butiker innebär också att anställda inte ges tid eller möjlighet att läsa information som rör jobbet på arbetstid. I flera fall har arbetsplatser till och med slutat att hålla personalmöten. I stället förmedlas jobbrelaterad information via digitala plattformar som de anställda förväntas vara inlästa på inför arbetsdagen. Flera anställda vittnar om att de till och med förväntas genomföra utbildningar online på fritiden, trots att utbildningarna är nödvändiga för att kunna utföra arbetet. 
Cheferna tycker att vi ska göra utbildningar online utanför arbetstid (fastän det är utbildningar som jag egentligen måste ha gjort för att få utföra mitt arbete) och att vi läser information på lunchrasterna och har koll på information som delas på en facebooksida några gånger i veckan. (Kvinna, 34 år)
Att butikerna inte har en tillräcklig bemanning skapar också en hög arbetsbelastning för de anställda. Många vittnar om att de kom hem utmattade från jobbet. Enligt vår undersökning tvingas åtta av tio anställda i butik prioritera bort familj, vänner och fritidsaktiviteter för att de inte orkar eller hinner på grund av jobbet. Förväntningar om tillgänglighet gör att anställda får det svårt att koppla bort tankarna från arbetet på fritiden och får sömnsvårigheter. I slutänden blir det alltså mycket obetalt arbete, sociala relationer blir lidande och möjligheterna att ha en innehållsrik fritid med tid för återhämtning blir små. Kort sagt blir fritiden ofri.  

Arbetets påverkan på fritiden eller begreppet “gränslöst arbete”, som ofta använts för att beskriva arbeten med otydliga gränser mellan arbete och fritid, har tidigare främst kopplats till bilden av tjänstemän, som kan vara ständigt uppkopplade vid sina datorer, även i hemmet. Bilden av ett arbetaryrke har varit att jobbet lämnas på arbetsplatsen när arbetsdagen är slut och att gränsen mellan arbete och fritid är tydligare. Vår rapport visar dock att så inte är fallet för många arbetare i butik. De har visserligen jobb som utförs på en arbetsplats under specifika arbetstider. Men dessutom måste många av dem vara tillgängliga på fritiden och hålla sig uppdaterade via digitala plattformar. Rapporten visar att de upplever en större påverkan på fritiden jämfört med många tjänstemän. Tjänstemän har dessutom ofta större inflytande över när och var de ska arbeta, gränslösheten går ofta åt båda hållen. Arbetare i butik upplever däremot endast en gränslöshet som går åt ett håll. Arbetet inkräktar på fritiden och inte tvärtom.
 
För att komma åt problemet att arbetsmiljön skapar en ofri fritid för anställda i butik behövs bättre bemanningsplanering och kontrakt med fler timmar eller heltid. Anställda ska inte behöva jaga extra pass utan ska ha en lön att leva på. Med tryggare anställningsformer och en bemanning anpassad efter arbetsbelastningen blir arbetsmiljön mer hållbar och anställdas fritid kan vara just fritid. Därför driver Handels bland annat följande krav i den pågående avtalsrörelsen:  

  • Rätt till fler timmar på kontraktet
  • Stopp för hyvling av arbetstid
  • Bättre möjligheter till ledighet och att påverka din arbetstid
Slutligen behöver arbetets påverkan på fritiden ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte var tydligt redan innan så har rapporten visat att arbetsmiljö är något som sträcker sig utanför arbetsplatsens gränser. 
 
Thea Holmlund, utredare på Handels.
Thea Holmlund

Utredare på Handels