Samhälle & politik

22 september 2023

Försvara folkbildning och livslångt lärande

Det finns mycket att säga om den budgetproposition för 2024 som regeringen lämnat till riksdagen. Om välfärdens underfinansiering, om den totala kapitulationen i klimatarbetet och om bristen på en expansiv ekonomisk politik som investerar i framtiden och stöttar vanligt folk.
Men det finns ett annat område där budgeten kommer få stora återverkningar på den demokratiska infrastrukturen under lång tid framöver. Nämligen den planerade slakten av den svenska folkbildningsrörelsens verksamhet. Folkbildningsrådet är inte nådiga i sin kritik. Det går lätt att riva ner det som har tagit folkrörelser generationer att bygga upp.

De svenska studieförbunden fyller en unik roll i vårt samhälle och för våra möjligheter att bilda oss, fritt och frivilligt över hela landet. I alla Sveriges 290 kommuner puttrar kaffepannan troget i folkbildningens tjänst när studieledare gör sig redo att ta emot de deltagare som ska bidra till att bilda varandra. På många order är studieförbunden den enda möjligheten att delta studiecirklar och i ett rikt kulturliv över huvud taget. I storstäderna kommer inte folkbildningen stanna upp. Men sett till hela Sverige kommer konsekvenserna bli stora.

Folkbildningsrörelsen har unika tentakler ut i vårt samhälle. Studieförbunden når många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden med utbildning, självkänsla och en väg till ett framtida arbete. Studieförbunden bedriver inte bara undervisning, studiecirklar och meningsfull verksamhet tillsammans med landets funktionshinderorganisationer. Genom rörelsen har tusentals och åter tusentals nya svenskar lärt sig sitt nya språk och getts en väg till arbete och egen försörjning.

När det fullskaliga kriget kom till Ukraina stod rörelsen redo med ovärderliga insatser för de som flydde hit.

Det är bra att regeringen satsar på formell yrkesutbildning. Men det kan inte som nu göras på bekostnad av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, individuella stödinsatser och på den svenska folkbildningsrörelsen. Många människor har en hög tröskel upp till att bli antagen och kunna delta i formella studier på olika former av högskolor och kommunal vuxenutbildning. Vi kan inte lämna dem i sticket.

Sverige har också riktigt stora utmaningar när det kommer till den övertydliga sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Det blev värre i samband med pandemin och CSN rapporterar att det nya omställningsstudiestödet främst går till personer som redan studerade innan. För att överbrygga snedrekryteringen behövs även folkbildningsrörelsens verksamhet och tentakler. Regeringen måste också självklart se till att omställningsstudiestödet fungerar och att CSN får de resurser och de verktyg som behövs.

Politiker som vill öppna upp formella utbildningsmöjligheter för fler borde inte brutalt skära i den folkbildning som erbjuder ett livslångt lärande och gör att många vågar ta klivet till studier.
Daniel Söderberg Talebi porträtt
Daniel Söderberg Talebi

Ombudsman på Handels