Avtalsrörelsen

21 mars 2023

God lönsamhet för både små och stora företag i handeln

Både små och stora företag inom handeln går bra. Det visar en ny rapport från Handels, som har sammanställt data från företagens årsredovisningar. Rapporten slår hål på arbetsgivarnas argument om att det går dåligt för småföretag i handeln och att de inte har råd med löneökningar.
Handels rapport ”God lönsamhet i små och stora företag” visar att lönsamheten har ökat markant inom företag av alla storlekar i handeln. Rörelsemarginalerna har också ökat över tid och låg betydligt högre 2021 jämfört med perioden 2017-2019.

- Vi ser vinstregn och rekordhög lönsamhet i både små och stora företag inom handeln. Samtidigt har många anställda svårt att leva på sin lön. Ett vanligt argument från arbetsgivarna är att det gått dåligt för de små företagen. Det stämmer inte. Företagen har resurser att höja lönerna och förbättra villkoren för de anställda som ju är de som skapat företagens vinster och goda lönsamhet, säger Linda Palmetzhofer, Förbundsordförande för Handels.

Samtidigt som det går bra för företagen i handeln har de anställda svårt att få ekonomin att gå ihop, på grund av inflationen och ofrivilliga deltidsanställningar.

I de pågående avtalsförhandlingarna driver Handels på för att anställda ska kunna leva på sin lön. Handels vill:

  • Att lönen ska höjas med 1 265 kronor per månad för en heltidsanställd.
  • Göra en extra satsning på de som har lägst löner.
  • Ge fler möjlighet att jobba heltid eller få fler timmar på sitt kontrakt.

God lönsamhet i små och stora företag

Fakta visar att den rekordhöga lönsamheten har varit bred i alla delbranscher, men också oavsett företagsstorlek.

God lönsamhet i små och stora företag

245 kB 2023-03-21