Nytt om Handels

07 november 2023

Handels går inte med i huvudavtalet 2024

Handels kommer inte i dagsläget att gå med i huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Anledningen är att omställningsstudiestödet, som är den största nyttan för Handels medlemmar, inte fungerar. 
Två manliga lagerarbetare inspekterar varor på hyllorna.

“Omställningsstudiestödet kan vara till stor nytta för Handels medlemmar, men staten har fortfarande inte levererat vad de utlovat. Därför vore det en klar försämring för Handels medlemmar om vi skrev på huvudavtalet idag. Handels kommer inte kunna ta ställning till huvudavtalet förrän omställningspaketet är på plats”, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels.  

Omställningsstudiestödet är tänkt att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och ställa om, samt att utbilda sig till andra yrken på arbetsmarknaden under arbetslivets gång. Men i praktiken fungerar inte stödet. Bland annat saknas det resurser till hantering av ansökningar, det tar oerhört lång tid att få besked och utbildningsutbudet är bristfälligt.   
Huvudavtalet innehåller också negativa förändringar för Handels medlemmar, bland annat utökade möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna.  

Att Handels inte ansluter sig till huvudavtalet innebär att de regler och villkor som råder nu fortsätter att gälla. Det finns till exempel fortsatt möjlighet för anställda att söka omställningsstudiestöd, men enbart upp till 80% upp till ett tak om 27 800 kronor i månaden.