Avtalsrörelsen

20 februari 2023

Handels avtalssekreterare: "Vi står långt ifrån varandra"

Nu har förhandlingarna om nya löner och villkor för dig som jobbar i butik, lager och e-handel pågått i två veckor. Handels har träffat arbetsgivarorganisationen Svensk Handel vid fyra tillfällen och avtalssekreterare Martin Nyberg konstaterar att facket och arbetsgivarna står långt ifrån varandra.
Porträtt på Martin Nyberg, 2021

Direkt från avtalsrörelsen 20 februari 2023

Handels avtalssekreterare Martin Nyberg berättar om läget i förhandlingarna
- Vi vill höja lönerna, men också se till att man har en lön att leva på genom att ha så många timmar på sitt kontrakt som man behöver. Arbetsgivarna å sin sida vill inte alls höja lägstalönerna. De vill införa fler otrygga anställningar och de vill ensidigt ha makten att lägga ut arbetstiden framför allt på obekväm arbetstid.