Avtalsrörelsen

31 januari 2023

Handels kräver högre lön och rätt till fler timmar i kommande avtalsrörelse

De som jobbar i butik och på lager ska också kunna leva på sin lön. Det kan inte bara vara personalen som får ta ansvar, skriver Handels ordförande Linda Palmetzhofer och avtalssekreterare Martin Nyberg i en debattartikel i Arbetet.
Allt färre handelsanställda har råd att själva köpa varorna de säljer och hanterar. Påtvingade deltider och kraftigt ökande priser på mat, boende och el gör att många i nuläget har svårt att försörja sig.

I dag går startskottet för förhandlingarna om nya kollektivavtal för 200 000 anställda i butiker, på lager och i e-handeln. Handels kommer ta fajten för de högsta löneökningarna på flera decennier och rätt till fler timmar på kontraktet. Det gör vi för att alla ska kunna leva på sin lön.

Arbetsgivarna i handeln har de senaste åren försämrat villkoren för de anställda. Sju av tio butiksarbetare jobbar deltid och många av dem gör det ofrivilligt.

En stor del har så få timmar på sina kontrakt att de inte kan leva på sin lön, och de blir allt fler i takt med att handelsföretag hyvlar arbetstider som aldrig förr.

Senast förra veckan kom nyheten att det snart inte är någon på H&M som kommer ha en heltidsanställning och det finns exempel på butiksanställda som får gå från 38 till 5 timmar i veckan på sitt kontrakt.

Anställda har samhällsbärande roll

Pandemin har visat vilken samhällsbärande roll handelns anställda har. Det var de som såg till att du kunde köpa mat, elektronik och toalettpapper. De skötte lager och logistik så att både företag och privatpersoner kunde beställa varor.

Men priset har varit högt. Många har oroat sig för sin hälsa och att ta med smitta hem till familjen. Nästan tre av fyra förlorade arbetstid och inkomst på grund av sjukfrånvaro, permitteringar och indragna extratimmar.

Nu pressas man ytterligare av den kraftigaste inflationen på 30 år.


Handel har gått starkt i kriserna

Samtidigt har handeln gått stark genom kriserna. Det har faktiskt aldrig gått så bra för företagen som det gjort de senaste åren.

Både 2020 och 2021 slogs nya vinstrekord och de senaste siffrorna visar att handeln aldrig varit så lönsam som i det fjärde kvartalet 2022.

Företagens fickor är till och med så fulla att det funnits utrymme att ge enorma utdelningar till aktieägarna och höja vd-lönerna i branschen med i snitt 21 procent.


Dags att prioritera anställda

Nu är det dags att prioritera de anställda. Med tanke på hur tufft många handelsanställda har det och företagens starka utgångsläge bör lönerna höjas mer än tidigare avtalsperioder.

Handels kommer i den här avtalsrörelsen kämpa för de högsta löneökningarna på flera decennier. Vi kommer också ta kampen för att stärka rätten till fler timmar på kontraktet och sätta stopp för hyvling av arbetstid.

Det är fullt möjligt att ge större löneökningar utan att spä på inflationen. För att arbetare i handeln och resten av samhället ska få reallöneökningar på sikt är det avgörande att inflationsbrasan inte eldas på.

Det är den som för tillfället gräver de djupaste hålen i löne- som pensionskuverten.


Arbetsgivarna tar inte ansvar

Vi tar vårt ansvar, men detsamma kan inte sägas om arbetsgivarna. Det är inte rimligt att arbetsgivarna tvingar de anställda att stå tillbaka medan branschen gör rekordvinster och vd-lönerna höjs med över 20 procent. Det minsta de kan göra är att ge sina anställda en lön att leva på.

Handelsföretagen borde också inse att det ligger i deras intresse att inte köpkraften helt urholkas. Bättre villkor är dessutom nödvändigt för att branschen ska kunna rekrytera och behålla kunnig personal och komma till bukt med den höga personalomsättningen.

Det handlar i grund och botten om att handelsanställda ska kunna leva på sin lön, inte bara överleva. Butiks- och lagerarbetare bar upp handeln och samhället under pandemin och fick betala med både sämre ekonomi och hälsa, samtidigt som företagen gjorde rekordvinster.

Nu är det dags att förbättra villkoren för de hundratusentals handelsanställda som varje dag får samhället att funka.

Den här avtalsrörelsen tar vi fajten för höjda löner och rätt till fler timmar så att man ska kunna leva på sin lön.

Linda Palmetzhofer
Förbundsordförande, Handelsanställdas förbund

Martin Nyberg
Avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund

Läs debattartikeln i Arbetet