Avtalsrörelsen

06 oktober 2023

Handels stöttar Kommunal

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk eftersom arbetsgivarna inom Almega Tjänsteförbunden inte vill höja lägstalönerna och göra en extra satsning på de lägst avlönade. Nu förbereder Handels ett sympativarsel.

 ”Alla ska kunna leva på sin lön. Därför backar Handels Kommunals medlemmar inom hemservice. Våra gemensamma krav i LO:s samordning ruckar vi inte på, det är en principfråga”, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

Kommunals varsel berör medlemmar som arbetar med servicearbete som utförs i hemmet, exempelvis RUT-städ. Om parterna fortfarande inte är överens klockan 12 fredag den 13 oktober läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser. Läs mer på kommunal.se.

Handels förbereder nu sympatiåtgärder för att stötta Kommunal så att deras medlemmar också får löneökningar i enlighet med det märke som är satt för lönebildningen i årets avtalsrörelse, inklusive låglönesatsning.  

“Alla arbetsgivare ska veta att alla vi som ingår i LO-samordningen gemensamt står upp för våra krav. Nu förbereder vi sympatiåtgärder för att stötta våra vänner inom Kommunal”, säger Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels.