Avtalsrörelsen

15 mars 2023

Handels vill ha högre lön och mer inflytande för tjänstemän

Onsdag den 15 mars växlade Handels krav med arbetsgivarorganisationen Fremia inför förhandlingen om nya kollektivavtal för tjänstemän inom kooperationen. Handels kämpar för de högsta löneökningarna på flera decennier och trygga anställningar med schysta villkor.
Bild av kvinnlig tjänsteman med kollegor i bakgrunden.
Vi vill:

  • Höja lönerna med 4,4 procent och motverka oskäliga och omotiverade löneskillnader genom aktivt arbete med lönekartläggning samt garanterad individhöjning.
  • Att du som arbetstagare ska ges större möjlighet till inflytande över när ledighet kan tas ut, och därigenom få bättre möjligheter till återhämtning.
  • Förebygga stress och konflikter genom att skärpa arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.
Det nuvarande kollektivavtalet för tjänstemän löper ut den 31 mars.