Lön

04 december 2023

Hälften av de anställda har svårt att leva på sin lön

Färre timmar, lägre löneinkomster och svårare att försörja sig på sitt arbete. Det blev konsekvenserna för Handels medlemmar av H&M:s hyvling.

I genomsnitt minskade den kontrakterade arbetstiden med 10 timmar i veckan för de som fick sin arbetstid hyvlad, vilket motsvarar sänkt löneinkomst med 7 340 kr i månaden.

’’Det här är ingen hyvling, det är ett yxhugg. Man ställer sig frågan hur detta ens kan förekomma på svensk arbetsmarknad?’’, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

Handels har ställt frågor till mer än 2000 butiksanställda på H&M om hur hyvlingen av arbetstid har påverkat dem. Två tredjedelar av medlemmarna har upplevt att löneinkomsten har minskat i hög eller ganska hög utsträckning. Av de som hyvlades uppger 25 procent att de inte alls kan leva på sin lön, ytterligare 23 procent svarar att de endast i låg utsträckning kan det.

“Hyvling är en farsot på svensk arbetsmarknad som gör att allt fler människor får svårt att leva på sin lön. Hyvling måste upphöra då det är skadligt både för våra medlemmar men också för hela branschen. Vi kom långt i frågan under förra avtalsrörelsen. Om hyvling inte upphör så behöver vi ta ytterligare steg för att stärka tryggheten för våra medlemmar.”, säger Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels.

Läs rapporten

H&M:s omorganisation, arbetstider och löner

91 kB 2023-12-04