Avtalsrörelsen

23 mars 2023

Kraftig ökning av deltidsarbete i handeln

Andelen butiksanställda som jobbar deltid har ökat kraftigt under de senaste trettio åren, visar en ny rapport från Handels. Bara 30 procent av de anställda har heltidskontrakt i dag, jämfört med 44 procent år 1990. De flesta deltidsanställda vill dock jobba mer.
Allra mest har deltidsanställningarna ökat bland män – från 25 till 60 procent. Bland kvinnor har deltiderna ökat från 69 till 75 procent.

Andelen deltidsanställda med få timmar på kontraktet har också ökat under samma tidsperiod. År 1990 hade 17 procent av butiksanställda kontrakt på mellan 1 och 19 timmar per vecka, i dag är siffran 27 procent.

Det vanligaste skälet till deltidsarbetet är att arbetsgivarna inte erbjuder heltid. Om de anställda själva får välja skulle de dock jobba mer. En färsk undersökning bland Handels medlemmar visar att 56 procent av de deltidsanställda önskar fler timmar.

"Deltidsarbete är inget eget val för handelsanställda - man jobbar deltid för att det inte finns heltidsanställningar. Vi vet att de allra flesta vill ha fler timmar på sitt kontrakt – hela 3 av 4 unga i handeln. Det här ofrivilliga deltidsarbetet gör att många anställda inte kan leva på sin lön. Det är ovärdigt svensk arbetsmarknad 2023. Därför är detta något vi just nu tar kampen för i avtalsrörelsen", säger Linda Palmetzhofer, Handels förbundsordförande.

I en tidigare undersökning, från 2019, har medlemmar också fått frågan varför de arbetar deltid. Hela 57 procent svarade då att det berodde på att de inte hade hittat något heltidsjobb. 17 procent svarade att de hade nedsatt arbetsförmåga och tyckte att jobbet var krävande, 16 procent att de själva hade valt att jobba deltid.

Just nu pågår förhandlingarna om nya kollektivavtal för butik, lager och e-handel. Handels driver frågan om att stärka rätten till heltid, så att butiksanställda kan leva på sin lön.

Det här vill Handels i avtalsförhandlingarna:

  • Att butiksanställda får rätt till fler timmar på kontraktet.
  • Stopp för hyvling av arbetstid.

Deltidsarbetet i detaljhandeln

De flesta deltidsanställda vill ha en ökad sysselsättningsgrad. Det vanligaste skälet till deltid är att arbetsgivarna inte erbjuder heltid. Läs vår kortrapport.

Deltidsarbetet i detaljhandeln

81 kB 2023-03-23