Avtalsrörelsen

14 mars 2023

Läget i förhandlingarna

Handels avtalssekreterare Martin Nyberg berättar om läget i förhandlingarna om nya kollektivavtal för butiker, lager och e-handel.
Porträtt på Martin Nyberg, 2021
Vi förhandlar på och beskriver våra yrkanden för varandra. Vi kan konstatera att vi fortfarande står långt ifrån varandra i viktiga frågor som höjda löner, låglönesatsningen och rätten till fler timmar, säger Martin Nyberg.

Målsättningen är att teckna ett nytt avtal innan det gamla löper ut den 31 mars.

- Vi kommer fortsätta att förhandla tills vi har ett färdigt avtal. Men när vi väl är inne i april så finns det en risk att vi kommer behöva lägga ett varsel för att få igenom våra krav, framför allt med satsning på de lägsta lönerna.

I samband med avtalsrörelsen förekommer det att arbetsgivare försöker ta reda på vilka av de anställda som är medlemmar i facket. Det får inte arbetsgivare göra, understryker Martin Nyberg:

- Om arbetsgivare börjar kartlägga det, så finns det en risk att de bryter mot lagstiftning. Det är absolut inte tillåtet att fråga om anställda är medlemmar i facket eller inte. Om man upplever att arbetsgivare kartlägger fackligt medlemskap eller ställer frågan, så är man välkommen att höra av sig till Handels. Då kontaktar man antingen sin lokala avdelning eller ringer vår fackliga rådgivning.