Nytt om Handels

17 januari 2023

Medlemmar fick drygt 6 miljoner efter rättslig hjälp

Förra året fick Handelsmedlemmar 6,1 miljoner kronor i ersättning genom LO-TCO Rättsskydd, som driver ärenden i arbets- och försäkringsrätt. Det var en minskning jämfört med året innan, då medlemmar fick sammanlagt över 21 miljoner kronor i ersättning.
Illustration av en plånbok, för lön eller inkomstförsäkring
Under 2022 avslutades 98 ärenden, jämfört med 85 ärenden året innan.

Förklaringen till att mindre pengar betalades ut år 2022 jämfört med året innan kan ligga i vilken typ av fall som avgjordes, säger Fredrik Wimborn, ombudsman på Handels:

- Många av fallen som vi driver gäller obetalda löner, vilket ger förhållandevis lite pengar i ersättning till medlemmen. Men när det gäller ett felaktigt avskedande blir ersättningen däremot mycket högre, så när sådana fall avgörs slår det igenom i statistiken. Summan kan alltså skilja sig mycket mellan åren.

Under 2022 kom det in färre försäkringsärenden till LO-TCO Rättsskydd. Det beror på att Försäkringskassan godkände fler ärenden med sjukpenning, sjukersättning eller livränta, säger Annette Dalkarls, ombudsman på Handels med ansvar för försäkringsrätt. I de fall där Försäkringskassan nekar ersättning kan annars Handels hjälpa medlemmar att driva frågan vidare med hjälp av LO-TCO Rättsskydd.

- Många medlemmar känner inte till att de kan få rättslig hjälp om de blir nekade ersättning från Försäkringskassan trots att de har en arbetssjukdom eller arbetsskada. Då ska de ta kontakt med den ansvarige ombudsman på sin avdelning för att söka rättshjälp. Handels avgör sedan om det går att driva ärendet vidare, säger Annette Dalkarls.