Avtalsrörelsen

12 juni 2023

Nytt avtal klart för skönhetsvård

Nu finns ett nytt avtal för dig som jobbar med skönhetsvård. Avtalet ger dig högre lön, höjt friskvårdsbidrag och innehåller viktiga satsningar på arbetsmiljö och hälsa.
Löneökningen ligger i linje med vad andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har fått. Din lön kommer att höjas i två steg. För dig som var anställd den 31 mars 2023 eller tidigare gäller följande löneökningar.  

Från 1 april 2023:

Lön med provision: 

Lönegrupp 1 höjs med 6,46 kr/tim (motsvarar 1 072 kr/mån om du jobbar heltid). 
Lönegrupp 2-5 höjs med 5,30 kr/tim (motsvarar 879 kr/mån om du jobbar heltid).
Lön utan provision: 

Lönegrupp 1-5 höjs med 6,46 kr/tim (motsvarar 1 072 kr/mån om du jobbar heltid). 

Från 1 april 2024:

Lön med provision: 

Lönegrupp 1 höjs med 5,67 kr/tim (motsvarar 942 kr/mån om du jobbar heltid).  
Lönegrupp 2-5 höjs med  4,65 kr/tim (motsvarar 772 kr/mån om du jobbar heltid).
Lön utan provision: 

Lönegrupp 1-5 höjs med 5,67 kr/tim (motsvarar 942 kr/mån om du jobbar heltid). 

Viktiga nyheter i avtalet

  • Friskvårdsbidraget höjs till 3 000 kronor per år för dig som jobbar heltid.
  • Tydligare skrivningar om att du som anställd inte ska behöva vara tillgänglig på fritiden.
  • Arbetsgivare får inte ställa krav på framtida anställningar i ditt anställningskontrakt, till exempel att du inte får börja jobba på en annan arbetsplats på samma ort. Arbetsgivaren får heller inte kräva att du inte ska starta eget företag i framtiden.
  • Din lön ska betalas ut till ditt bankkonto, inte kontant.