Avtalsrörelsen

09 juni 2023

Nytt avtal klart för tjänstemän

Nu har Handels och arbetsgivarna inom Fremia kommit överens om nya löner och villkor för dig som är tjänsteman på Coop, Akademibokhandeln eller Fonus.
Bild av kvinnlig tjänsteman med kollegor i bakgrunden.
Lönerna höjs med 4 procent från den 1 april 2023. Du är garanterad en ökning med 400 kronor per månad, om du jobbar heltid, resten fördelas efter en facklig förhandling på din arbetsplats.

Nästa år, 1 april 2024, höjs lönerna med 3 procent. Du garanteras då 300 kronor i löneökning och resten förhandlas på din arbetsplats.

Lägstalöner och andra ersättningar höjs med avtalets värde.

Nyheter i avtalet:

  • Din arbetsgivare ska avsätta mer pengar till din pension. I år ökar pensionsinbetalningen med 0,1 procent och nästa år med 0,3 procent.
  • Vi har tydliggjort att din arbetsgivare ska samråda med facket innan de använder sig av särskild visstidsanställning. Vi har också gjort tydligt att fack och arbetsgivare ska göra ett gemensamt förberedande arbete inför lönerevisionen på din arbetsplats.
  • Anställningsformerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) har förts in i avtalet med tydliga beskrivningar av hur respektive anställningsform ska användas.
Du kommer att hitta hela avtalet på Mina sidor på handels.se när alla detaljer är klara.