Lön

10 maj 2023

Anställda på matbutiken Orienta i Borlänge får kollektivavtal

Livsmedelsbutiken Orienta i Borlänge tecknar kollektivavtal. Därmed får de anställda samma löner och villkor som andra i handeln.
Illustration av ett handslag som symboliserar ett avtal
I måndags, den 8 maj, varslade Handels om att lägga ner arbetet på livsmedelsbutiken Orienta från den 19 maj, om inte företaget tecknade kollektivavtal. De anställda ville ha samma löner och ersättningar som andra i branschen.

På grund av varslet valde företaget att teckna ett avtal. Kollektivavtalet träder i kraft från den 1 februari i år, vilket innebär att löner och villkor gäller retroaktivt.

I och med att företaget tecknat kollektivavtal upphävs Handels varsel om att lägga ner arbetet.