Klimat & hållbarhet

22 december 2023

Regeringens plan för klimatet är otillräcklig

Den handlingsplan för klimatet som regeringen lade fram på torsdagen räcker inte, menar Handels förbundsordförande Linda Palmetzhofer. Planen innehåller inga konkreta åtgärder på kort sikt och saknar helt förslag för att främja den cirkulära handeln.

- Klimathandlingsplanen lämnar mycket att önska. Regeringen har helt enkelt inte en plan för hur en rättvis klimatomställning ska gå till, säger Linda Palmetzhofer.

Regeringens plan innehåller inga åtgärder på kortare sikt, det vill säga fram till år 2030, utan lägger allt fokus på åtgärder fram till år 2045. Det innebär att regeringen sviker klimatmålen som riksdagen har satt upp och Parisavtalet, som handlar om hur Sverige ska minska sina utsläpp till år 2030.

Det finns inga konkreta förslag på hur Sverige ska minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Linda Palmetzhofer efterlyser också förslag på hur handeln kan ställa om till att bli mer miljövänlig:

- Politiska förslag som stimulerar reparation, uthyrning, utlåning och second hand är avgörande för att ställa om konsumtionen och se till att skapa jobb och tillväxt i framtidens handeln. Regeringen lägger all sin fokus på elektrifiering och kärnkraft vilket inte löser de stora utmaningar vi står inför som samhälle.