Klimat & hållbarhet

16 februari 2023

Så kan facket göra skillnad för klimatet

Under de senaste åren har Handels drivit klimatfrågan ur ett fackligt perspektiv och lagt fram förslag på hur handeln kan bli mer hållbar. I en ny rapport sammanfattar förbundet arbetet som har gjorts och pekar ut möjliga vägar framåt för att göra miljö- och klimatfrågor till en naturlig del av det fackliga arbetet.
Som exempel ges:

  • utvecklandet av gröna inslag i kollektivavtalen
  • klimatombud på arbetsplatserna
  • ett grönt kompetenslyft för handelns anställda
  • utökad samverkan med företag med höga klimatambitioner
Rapporten slår också fast att påverkansarbetet mot politiken och branschen behöver fortsätta och att fackens egen verksamhet kopplat till frågorna behöver utvecklas.

Ett framgångsexempel som lyfts fram i rapporten är Handels aktiva påverkansarbete för att driva på införandet av konsumtionsbaserade utsläppsmål. I april 2022 presenterades en historisk politisk överenskommelse om att Sverige till 2045 ska ha nått under nettonollutsläpp från konsumtionen, vilket gjorde Sverige till det första land i världen som lanserat ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen.

Även i det internationella fackliga arbetet kan Handels och andra fackförbund ta upp miljö- och klimatfrågorna. Det gäller till exempel i internationella utvecklingsprojekt, tecknandet av globala ramavtal och bildandet av europeiska företagsråd. I företagsråden kan arbetstagare från olika länder – främst inom Europa – få information och samråda med arbetsgivarrepresentanter om beslut som berör och får konsekvenser för löntagare över nationsgränserna, vilket hållbarhetsarbetet är ett uppenbart exempel på.

Rapporten har tidigare släppts i en version på engelska för en internationell publik.

Läs rapporten

I rapporten sammanfattar förbundet arbetet som har gjorts och pekar ut möjliga vägar framåt för att göra miljö- och klimatfrågor till en naturlig del av det fackliga arbetet.

Miljö och klimat som facklig fråga

779 kB 2023-02-22

Relaterat innehåll