Anställningsvillkor

09 oktober 2023

Handels uppmanar till cancerscreening på arbetstid

I en ny kampanj uppmanar Handels tillsammans med Cancerfonden arbetsgivare att låta anställda gå på cancerscreening på betald arbetstid.

Att gå på screening ökar chansen att upptäcka cancer i ett tidigt stadium och därmed sannolikheten för lindrigare behandling och överlevnad.

En av åtta förvärvsarbetare har någon gång avstått från att gå på sin screening grund av jobbet, visar en undersökning. I samma grupp tror hela sex av tio att de skulle gå när de blir kallade om de får göra det på arbetstid.

Många anställda inom handeln har en pressad ekonomi och kan inte styra över sin arbetstid. Att få gå på screening under betald arbetstid skulle säkra att ingen anställd väljer bort den av ekonomiska skäl.

Läs mer hos Cancerfonden.