Klimat & hållbarhet

22 augusti 2023

Second hand fortsätter att växa

Intresset för att köpa och sälja kläder second hand ökar i snabb takt. Enligt Thedups Resale Report 2023 växte andrahandsmarknaden för kläder på global nivå med 28 procent förra året och utgjorde nio procent av den totala marknaden. Prognosen för de närmaste fem åren är att andrahandsmarknaden för mode kommer att växa tre gånger så snabbt som modeindustrin i sin helhet.
Tiderna ändras och för generationen Z är det en självklarhet att köpa kläder på andrahandsmarknaden. I USA utgör i genomsnitt två av fem av generation Z:s garderob av vintagekläder.

Det saknas bra marknadsstatistik men det mesta tyder på en liknande utveckling i Sverige. Enligt Per Ljungberg på Svensk Handel är tillväxten på den svenska andrahandsmarknaden kraftig och har en potential för att den explodera de närmaste åren. Det stöds av att både Plick och Tradera har rapporterat om en oerhört stark marknad under våren 2023.

Det har aldrig varit ett så bra läge för att driva på och skapa rätt förutsättningar för en växande andrahandsmarknad och i och med det verka en mer hållbar konsumtion. I ett läge där konsumenter blir mer och mer medvetna och samtidigt påverkas av de höga kostnaderna finns det en möjlighet för ett ökat intresse för second hand och ge förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

För att samhället ska kunna nå hållbarhet måste vår konsumtion, och därför även handeln, genomgå en genomgripande förändring. Den förändringen behöver framförallt politiken och företagen i branschen ta ansvar för, men även arbetstagarna och deras organisationer måste bidra. Två viktiga åtgärder för att Sverige ska kunna visa vägen mot en mer hållbar handel är lagstiftarna slopar momsen på begagnade varor, det handlar trots allt om varor som det redan betalts moms på en gång. Utöver det bör skattenivån på reparationer sänkas till den tidigare nivån. Det är dessutom åtgärder som stöds av både Handel och Svensk Handel.

Det är som Myrornas VD Caroline Andermatt säger i Swedish Fashion Councils rapport Fashion Transformation orimligt att ”det är betydligt billigare att köpa en ny barnoverall än att laga blixtlåset i en begagnad.

En viktig förutsättning för att ställa om branschen till att bli mer hållbar är att involvera de anställda som har ett intresse av och vilja att bidra till ökad hållbarhet, vilket kan vara en viktig resurs i företagens klimat-och miljöarbete. Men för att den resursen ska tas till vara behöver de anställda bli lyssnade på och få kompetensutveckling. Det ger bättre förutsättningar att stärka handeln och dess möjlighet att bli en mer miljö- och klimatvänligbransch.
Anton Strömbeck, utredare på Handels.
Anton Strömbäck

Utredare på Handels