Arbetsmiljö

31 augusti 2023

Så gör du om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Har du eller en kollega blivit utsatta för opassande kommentarer eller beröring på jobbet? Säg ifrån, prata med chefen och ta hjälp av facket!
Sexuella trakasserier kan ta sig många olika uttryck, alltifrån kommentarer och antydningar till beröring eller rena övergrepp. För att något ska räknas som trakasserier gäller att orden eller handlingarna är oönskade, kränkande och av sexuell natur.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen. Kränkande ord eller handlingar är aldrig någonsin okej. Så här gör du om det händer på din arbetsplats:

  • Säg ifrån direkt till personen som fäller en kränkande kommentar eller beter sig opassande. Om du ser en kollega bli utsatt, säg ifrån och stötta hen.
  • Skriv ner vad som har hänt – ange namn, datum och tid.
  • Prata med din chef. Om chefen är den som har utsatt dig, kontakta en chef högre upp i organisationen.
  • Ta hjälp av skyddsombudet på din arbetsplats eller annan facklig representant. Du kan också ringa Handels på 0771-666 444 för att få hjälp och stöd.