Arbetsmiljö

13 september 2023

Hög sjuknärvaro på jobbet bland Handels medlemmar

Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet. Ändå är det hela 7 av 10 i handeln som jobbar trots sjukdom. 3 av 10 gör det ofta. De vanligaste anledningarna är att man inte vill lämna kollegorna i sticket, eller att man helt enkelt inte har råd att stanna hemma.
Förkyld kvinna invirad i täcke på bussen på väg till jobbet.
Cecilia Berggren berättar om rapporten Sjuk på jobbet
Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet!

Dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro. Att folk går sjuka till jobbet gör att smittor sprider sig och fler blir sjuka i framtiden. Det skadar både kollegor och folkhälsan i stort.  

Genom undersökningen Sjuk på jobbet – om sjuknärvaron bland Handels medlemmar kan vi konstatera att underbemanning och hög arbetsbelastning är bidragande orsaker till den höga sjuknärvaron.  

Många arbetsgivare väljer att inte täcka upp när det uppstår luckor i bemanningen. Det gör att många av Handels medlemmar känner sig tvingade att gå till jobbet, trots sjukdom, eftersom man vet att kollegorna annars kommer att få det tufft. Här måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och se till att det finns bra grundbemanning och bättre bemanningsplanering.  

En annan orsak till den höga sjuknärvaron är karensavdraget. Många i handeln har otrygga anställningar, jobbar ofrivillig deltid eller har fått sin arbetstid hyvlad, vilket gör att lönen ofta är låg. Karensavdraget slår hårt mot dem, vilket gör det till en klassfråga. 

Sverige är det enda landet i Norden som har karensavdrag. Nu är det dags att skrota det!  
Det finns många positiva effekter med avskaffad karens: 
1. Minskar risken för smittspridning i samhället. 
2. Minskar risken för långtidssjukskrivning som följd av sjuknärvaro. 
3. Minskar kostnader för företag och samhälle då sjuknärvaro är mer kostsamt än 
sjukfrånvaro. 
4. Förbättrar folkhälsan på sikt. 
5. Ökar jämställdheten (flest kvinnor i kontaktyrken). 
6. Minskar klassklyftor och ojämlikhet då karens drabbar de med lägst inkomst hårdast. 
7. Bidrar till bättre arbetsmiljö både via minskad smittorisk och att slippa kompensera för sjuka arbetskamraters nedsatta arbetsförmåga. 
 
Hela rapporten hittar du som pdf längst ner på den här sidan. 
 
Är du förtroendevald och vill veta mer om hur ni kan jobba med bemanningsplanering, gå in på Mina sidor. Här finns utbildningsfilmer och "Riktlinjer för bemanningsplanering och schemaläggning". 

Sjuk på jobbet – en rapport om sjuknärvaron bland Handels medlemmar

Sjuk på jobbet - En rapport om sjuknärvaron bland Handels medlemmar

357 kB 2023-09-13