Arbetsmiljö

23 oktober 2023

Fira ditt skyddsombud!

På onsdag den 25 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Passa på att visa uppskattning för skyddsombudet på ditt jobb!
Man som jobbar i butik samtalar med kunder.

Skyddsombudet samarbetar med arbetsgivaren för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda.

Som skyddsombud har du dina arbetskamraters förtroende att företräda dem i olika arbetsmiljöfrågor. Du ska också bevaka så att arbetsgivaren uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. 

Du har som skyddsombud en viktig och unik ställning med särskilda rättigheter och befogenheter. Du ska exempelvis få ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, få delta vid planering av nya och ändrade lokaler och du har rätt att kräva åtgärder. Vid fara för liv och hälsa har du även rätt att avbryta arbetet. Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter. 

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats? Om du eller någon av dina jobbarkompisar vill bli skyddsombud, ring 0771-666 444 för att anmäla ert intresse.