Arbetsmiljö

24 augusti 2023

Känner du oro över terrorhotnivån?

Det ska finnas krisberedskap på din arbetsplats. Ta hjälp av facket om det inte finns.
Oskarp bild av en folksamling i en galleria
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

När terrorhotnivån i Sverige höjts är det naturligt att känna oro och osäkerhet. Jobbar du på en dessutom på arbetsplats där det rör sig många människor, dyker det säkert upp frågor som handlar om säkerheten på den egna arbetsplatsen.

- Jag vet att vi har medlemmar som känner oro, särskilt bland de som jobbar i offentliga miljöer som stora köpcentrum. Som alltid är det arbetsgivaren som ansvarar för de anställdas arbetsmiljö, att göra riskbedömningar och åtgärda problem. Vår uppgift, som fackförbund, är att bevaka att arbetsgivarna gör det de ska och ställa krav på förbättringar när det behövs, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

När det gäller oväntade händelser som till exempel rån, hot, våld eller terrorhandlingar ska det finnas krisberedskap på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och ta fram en handlingsplan för att om möjligt förhindra, eller åtminstone lindra effekterna av, en sådan händelse.

- Många större arbetsgivare har redan gjort det, men jag uppmanar de som ännu inte har en handlingsplan att ta fram det omedelbart, fortsätter Linda Palmetzhofer.

Hur vet jag om det finns krisberedskap på min arbetsplats?

Fråga arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Eller prata med ditt skyddsombud eller annan facklig företrädare, de har insyn i hur arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Om det inte finns någon krisberedskap kan ni som medlemmar ställa krav på att arbetsgivaren tar fram en sådan.

Det finns inget skyddsombud på min arbetsplats, vem ska jag prata med istället?

Ta kontakt med Handels fackliga rådgivning på 0771-666 444. Här kan du få stöd i kontakterna med arbetsgivaren och ställa krav på förbättringar av krisberedskapen om det behövs.

Jag känner mig väldigt orolig, vem ska jag prata med?

Arbetsgivaren har ansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats. Om du mår dåligt ska du vända dig till arbetsgivaren. Du kan till exempel begära samtalsstöd för att få hjälp att hantera din oro. Ta hjälp av facket om du behöver stöd i samtalen med arbetsgivaren.