Branschfrågor

18 november 2023

Tog e-handeln över?

Den fysiska butikens framtidsutsikter har länge beskrivits som dystra i branschen. Men vad har egentligen hänt i praktiken? I denna text analyseras frågan.
stjorta på galge

I över 10 års tid har farhågor om en e-handel som mer eller minde utraderar den fysiska handeln varit vanligt förekommande.  När e-handeln började stå för en större del av handelns tillväxt strax innan pandemin och när pandemin under 2020 gjorde att e-handeln sköt i höjden var många siare snabba med att ge den fysiska handeln dystra framtidsutsikter. Handels har dock varit försiktiga med att låta tillfälliga chocker i ekonomin eller rena domedagsprofetior färga bedömningen. Istället har en samexistens mellan fysisk och digital handel som allt mer flätas samman pekats ut som den mest troliga utvecklingen. 

Så vad är egentligen den fysiska handelns status i dagens handel? Hur ser styrkeförhållandet mellan den fysiska handeln och e-handeln ut? Denna typ av strukturella frågor behöver belysas med jämna mellanrum utifrån faktiskt utfall snarare än lösa antaganden. Allt fler sammanställningar över föregående års utveckling har blivit klara under den senaste tiden. Alla har det gemensamt att de på olika sätt ger stöd för påståenden att pandemin inte alls blev den spik i kistan för den fysiska handeln som många då förutspådde. Det har bland annat visat sig i att köpcentrumhandeln ökade med 11,4 % medan omsättningen inom handelsområden (områden ofta utanför stadskärnan där ett flertal större butiker finns samlade) ökade med 5 % under 2022. Samtidigt stabiliserades utvecklingen med avseende på antalet kedjebutiker från att under flera år ha haft en tydligt nedåtgående trend. 

Under 2022 backade e-handelns försäljning för första gången på många år. Försäljningen sjönk med 10 miljarder, vilket motsvarade 6,8 procent av försäljningen tidigare år, och landade på 136 miljarder. Det betydde att mönstret av ständig tillväxt var bruten, men också att e-handelns andel av total detaljhandel minskade från 16 till 15 %. Med andra ord tappade e-handeln mark i jämförelse med den fysiska handeln. En tendens till stärkt fysisk handel kunde ses redan under 2021, men skymdes till stor del av rapporter om att e-handeln ökade med 20 %. E-handeln ökade visserligen då med 24 miljarder men det utgjorde en minoritet, cirka 45 %, av total tillväxt i detaljhandel under året, enligt E-barometerns årsrapport. 

Det är för tidigt att försöka göra ett bokslut över hur den fysiska handeln har utvecklats i förhållande till e-handeln under 2023, men det finns inget som tyder på att e-handeln kraftigt har stärkt sin position.

Sammantaget ger utvecklingen inget stöd för tesen att den fysiska butikens dagar skulle vara  räknande. Utvecklingen är snarare i linje med Handels tidigare förutsägelser om en handel där både den fysiska och den digitala handeln är viktiga försäljningskanaler i en bransch som går mot att bli mer multikanal. Utfallet är intressant i sig, men det är också en påminnelse om vikten av att inte dra förhastade slutsatser utifrån utvecklingen under extrema perioder. Under pandemin kunde det ligga nära till hands att se en framtid av ständigt ökande e-handel på bekostnad av den fysiska handeln. Vi ser nu att det inte är vad som skedde.  

Martin Briland Rosenström, utredare på Handels.
Martin Rosenström

Utredare på Handels