Arbetsmiljö

24 maj 2023

Hur varmt får det vara på jobbet?

Är det svettigt på din arbetsplats? Det här är vad som gäller!
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatser och personalutrymmen har lagom temperatur. Om det är 26 grader eller mer inomhus under längre tid än någon vecka behöver arbetsgivaren vidta åtgärder, till exempel se över ventilationen.

Om arbetsgivaren inte gör något åt problemet, så ska du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats. Om det inte finns ett skyddsombud kan du kontakta Handels rådgivning: 0771-666 444.

När det är varmt

  • Drick mycket. När det är varmt på jobbet är det viktigt med möjlighet till vattenpauser.
  • Vädra. Om luftkonditioneringen är dålig kan fläktar eller vädring med öppna fönster underlätta arbetet.
  • För att minska värmen från solen går det att skärma av genom solskydd, markiser eller gardiner.
  • Möjlighet till återhämtning. Om det är väldigt varmt kan kortare arbetspass samt fler och tätare planerade pauser behövas.