Arbetsmiljö

09 februari 2024

Två av tre överväger att lämna H&M

75 procent av de anställda känner sig tvingade att jaga extra timmar och nästan 80 procent av de anställda känner sig mer stressade. Detta är effekten av H&M:s omorganisation.

En undersökning som Handels gjorde i slutet av förra året visade att hälften av de anställda har svårt att försörja sig efter omorganisationen, som ledde till att många fick färre timmar på sina kontrakt. De som fick färre timmar, genom så kallad hyvling, förlorade i snitt 7340 kronor i månadsinkomst. Den nya undersökningen visar också att de anställda känner en påtagligt större stress och ständigt behöver vara beredda att jaga fler arbetstimmar.

’’Handels medlemmar får inte jobba tillräckligt många timmar för att kunna leva på sin lön, sen ska de behöva ägna sin tid efter jobbet åt att jaga fler timmar. Fritiden blir ofri och stressen extrem. Samtidigt är arbetsbelastningen högre, eftersom samma jobb ska klaras på färre timmar. Det här är verkligen inte värdigt en arbetsplats i Sverige år 2024.’’, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handelsanställdas förbund. 

Nästan två tredjedelar av de som är kvar på företaget uppger att det är sannolikt att de kommer att lämna H&M. 

’’Det här är en tydlig varningssignal på vad som händer när det hyvlas arbetstid och görs onödiga omorganisationer. Kombinationen en dålig arbetsmiljö och löner som inte går att leva på gör det föga förvånande att så många överväger att lämna företaget. Stoltheten över att jobba på H&M är för många som bortblåst.’’ säger Martin Nyberg, vice förbundsordförande för Handels

Undersökningen har genomförts av Handels, som ställt frågor till mer än 2000 butiksanställda på H&M om deras arbetsmiljö

Fakta och analys: Arbetsmiljön efter H&M:s omorganisation

72 kB 2024-02-09