Samhälle & politik

26 januari 2024

Klimat och trygghet i fokus inför EU-valet

Beslut som fattas inom EU påverkar dig - hemma och på jobbet. Se till att använda din röst i valet till EU-parlamentet! Du kan rösta mellan 22 maj och 9 juni.
Ikon för EU-valet

Här är frågorna som Handels driver inför valet till EU-parlamentet:

Ett tryggt Europa
Jobbet ska vara en trygg plats för alla anställda. Alltför många människor skadas eller till och med dör på sina arbetsplatser, i Sverige och i hela Europa. EU behöver både stödja och ställa krav på medlemsländerna, och arbetet mot skador och dödsfall behöver tas på allvar. Det här vill Handels:

Stärk nollvisionen för dödsolyckor
EU har nyligen antagit en nollvision mot dödsolyckor. För att visionen ska bli till verklighet behöver EU både stötta medlemsländerna i arbetet mot dödsolyckor och ställa krav på att de vidtar tillräckliga åtgärder.

Förbjud farliga kemikalier
Farliga kemikalier är vanligt förekommande i Handels branscher, särskilt inom frisörbranschen. De kan leda till allvarliga och permanenta skador för dig som jobbar med dem. Handels vill att EU förbjuder skadliga kemikalier och ämnen, så att du får en tryggare arbetsmiljö.

Ett grönt Europa
Storföretag fuskar med utsläppen och kringgår klimatkrav på varor genom missvisande miljömärkningar och import från länder utanför EU. Det är dags att sätta stopp för klimatfusket. Det här vill Handels:

Styr upp miljömärkningar:
Idag finns 232 olika miljömärkningar inom EU, men de flesta är svaga och saknar kontroller. Det gör att oseriösa företag kan utge sig för att vara klimatsmarta och ha klimatsmarta produkter även om det inte stämmer. Handels vill att EU ska förbjuda oseriösa märkningar och införa sanktioner mot företag som ägnar sig åt vilseledande klimatpåståenden.

Stoppa importen av klimatfarliga varor:

E-handeln gör att varor från länder utanför EU kommer in på marknaden utan att behöva följa de krav och regler som gäller inom EU. Handels vill att produkter som inte uppfyller EU:s miljökrav inte heller ska kunna säljas genom direktimport till europeiska konsumenter.

Ett öppet Europa
Högerpopulistiska partier växer i Europa, precis som i Sverige. De här partierna är ett hot mot demokratin och riktar särskilt in sig mot fackföreningsrörelsen. Din röst är viktig för att motverka högerpopulism.

Johan Danielsson (S) är facklig kandidat

Handels och de andra fackförbunden inom LO stöttar Johan Danielsson (S) som kandidat till EU-parlamentet. Johan Danielsson har tidigare varit bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Han var ledamot i EU-parlamentet mellan 2019 och 2021 och var då drivande i att få på plats en europeisk nollvision för dödsfall på arbetet.