Anställningsvillkor

08 mars 2024

Kortare arbetstid skapar mer jämställdhet

Handels vill minska antalet timmar som heltidsanställda jobbar, utan att de får sänkt lön. En sådan förändring skulle både innebära ökad jämställdhet och att deltidsanställda som vill kan få fler timmar på sitt kontrakt.
Linda Palmetzhofer, Handels

- 40 timmars arbetsvecka infördes för 50 år sedan och mycket har hänt på arbetsmarknaden och i samhället sedan dess. Vi måste modernisera arbetstidsmåttet om vi på riktigt vill ha en modern och jämställd arbetsmarknad, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.  

Utöver sitt arbete lägger kvinnor i snitt tolv timmar per vecka på hushållsarbete som att laga mat, diska och städa. Motsvarande siffra för män är drygt sex timmar per vecka. Med en arbetstidsförkortning skulle både män och kvinnor få mer tid till återhämtning, vardagssysslor och socialt liv. Det skulle också bidra till ökad jämställdhet.

- Sänkt heltidsmått är inte bara en rättvisefråga för alla löntagare. Det är en jämställdhetsfråga. Vi ser hur flera länder genomför arbetstidsförkortningar i stor skala. Sverige borde vara i framkant, säger Linda Palmetzhofer.

Ett av de länder som har genomfört en reform med kortare arbetstid är Island. Där ledde reformen till bättre hälsa och välmående för de heltidsanställda. Men den ledde också till att deltidsanställda med få timmar på kontraktet fick jobba mer när timmar frigjordes genom det sänkta heltidsmåttet.