Samhälle & politik

03 april 2024

Hårdare regler i sjukförsäkringen riskerar att slå hårt mot anställda i handeln

En regeringstillsatt utredning föreslår hårdare regler för att beviljas sjukpenning. Det riskerar att drabba de tusentals handelsanställda som är eller riskerar att bli sjukskrivna, och i allra högst utsträckning kvinnor, sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och otryggt anställda.

I veckan presenterades förslagen från den utredning som haft i uppdrag att utvärdera de reformer i sjukförsäkringen som infördes förra mandatperioden av den dåvarande S-regeringen. Det var en till synes nöjd äldre- socialförsäkringsminister Anna Tenje som mottog utredningen. Dess förslag ligger nämligen helt i linje med vad regeringen önskar: en återgång till betydligt hårdare regler som kommer innebära färre sjukskrivningar och minskade kostnader (med cirka 2 miljarder per år). Under presskonferensen uttryckte Tenje därtill att utredningens förslag syftar till att se till att fler blir friska och återgår i arbete.

Vad är det då för åtgärder som föreslås, och som beräknas leda till att sjukskrivna plötsligt tillfrisknar?

Jo, nästintill alla de reformer som den förra S-regeringen införde föreslås slopas. Det innebär att det kommer bli svårare att behålla sjukpenningen efter 180 dagar då arbetsförmågan i högre utsträckning kommer att bedömas mot ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden”. Detta utan att Försäkringskassan behöver precisera vilken typ av arbete man hänvisar till. Med andra ord innebär det en återgång till ett system där sjuka nekas sjukpenning - till och med under pågående rehabiliteringsinsats - och hänvisas till fiktiva arbeten som inte existerar på arbetsmarknaden.

Om de föreslagna reformerna börjar gälla finns risken att det kommer påverka många anställda i handeln, och inte minst inom den kvinnodominerade detaljhandeln. Det är i detaljhandeln som sjukskrivningarna är som högst inom handeln, och psykiatriska diagnoser är de vanligaste anledningarna till sjukskrivningar. Hela 30 procent av de sjukskrivna kvinnorna i branschen är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, och 25 procent av männen. Mellan 2010 och 2016 ökande sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser med hela 87 procent. Underbemanning, stress och otrygga anställningsvillkor är några av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i branschen. De som tidigare nekades sjukpenning efter 180 dagar var framförallt sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och risken är att de hårdare reglerna återigen kommer drabba denna grupp allra hårdast.

Bland utredningens förslag finns också förslag om att ta bort de generösare regler som funnits för behovsanställda, deltidssjukskrivna och äldre. Särskilt lättnaden för behovsanställda riskerar att slå mot detaljhandelsanställda då otrygga anställningar är utbrett i branschen.

Det är svårt att förstå hur Tenje menar att de föreslagna reformerna ska leda till att fler blir friska. Tvärtom är risken att en alltför tidig återgång i arbete kan leda till ett långsammare eller helt avstannat tillfrisknande, eller att man återinsjuknar längre fram. För att få en friskare befolkning krävs inte hårdare regler. Istället krävs ett sjukförsäkringssystem som tillåter den som är sjuk att stanna hemma. Reformerna som S-regeringen införde under förra mandatperioden är ett steg i rätt riktning och behöver finnas kvar för att säkra ett sådant system. Men det räcker inte. För att se till att sjuka inte tvingas arbeta och garanteras en ekonomisk trygghet under sjukskrivningen kräver Handels att: 

- Karensavdraget avskaffas
Karensavdraget gör att en stor andel (40 procent) av våra medlemmar tvingas gå till jobbet när de är sjuka på grund av att de inte har råd att sjukanmäla sig. Det leder till skadlig sjuknärvaro som ökar risken för ohälsa och längre sjukskrivningar i framtiden.

- Otryggt anställda får större möjligheter att få tillgång till sjukpenning
De generösare reglerna för behovsanställda som nu föreslås tas bort var ett steg i rätt riktning för att fler ska få tillgång till sjukpenning under sjukfrånvaro. Dock krävs fortsatta åtgärder för att otryggt anställda ska ha likvärdig tillgång till sjukpenning som övriga anställda.

- Sjukpenningen höjs
Många av Handels medlemmar har mycket låga inkomster. I detaljhandeln har var tredje anställd en inkomst som ligger under fattigdomsgränsen. Det gör det svårt att klara sig på en ersättning på 80 procent vid sjukskrivning. För att anställda i våra branscher ska ha råd att vara sjukskrivna måste därför sjukpenningnivån höjas. 

Porträtt av Cecilia Berggren, utredare på Handels.
Cecilia Berggren

Utredare på Handels