Arbetsmiljö

22 februari 2024

Hyvlingens konsekvenser för arbetsmiljön

Förutom sänkt sysselsättningsgrad och lägre löneinkomster fick hyvlingen på H&M stora konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och framtidstro. Deltidsanställda tvingas jaga extra pass för att kunna försörja sig samtidigt som arbetsbelastningen och stressen på arbetsplatserna har ökat.
Detaljbild av en klädställning med kläder som hänger på galgar.

Det har gått lite mer än ett år sen H&M inledde sin omorganisation som i praktiken innebar hyvling av anställdas timmar. Handels har tidigare pekat på de ekonomiska konsekvenser detta fått för anställda. I genomsnitt förlorade anställda på H&M 10 timmar per vecka, vilket motsvarar en minskning med 7340 kronor i månadsinkomst. Många har därmed fått svårt att leva på sin lön. Dessutom har hyvlingen fått stora konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och framtidstro. Det visar andra delen av Handels undersökning om hyvlingens konsekvenser på H&M bland anställda.

Till följd av hyvlingen har en mängd olika arbetsmiljöproblem uppstått. När anställda med färre fasta timmar tvingas jaga extra timmar blir konkurrensen mellan kollegor hög. Det går ut över arbetsklimatet som citatet nedan pekar på:

Påverkat en mycket psykiskt, ständig oro och ångest. Dålig stämning på arbetsplatsen när alla krigar om de få extratimmarna.

Samtidigt påverkas fritiden negativt och möjligheterna till återhämtning begränsas.

På många arbetsplatser runt om i landet har H&M inte lyckats rekrytera till de nya tjänsterna med kontrakt på mellan fem och åtta timmar per vecka. Detta innebär att även om tanken inte var att minska antalet bemannade timmar i butikerna har just detta blivit en konsekvens av omorganisationen. Arbetsbelastningen och stressen på arbetsplatserna har därmed blivit högre. 78 procent av medlemmarna menar att arbetsbelastningen har ökat. Lika många upplever att stressen har ökat. Färre anställda med färre timmar förväntas hinna med lika mycket som före omorganisationen. Så här beskriver en anställd situationen:

Alla är stressade och har slutat bry sig för att vi ändå för få, alla med kompetens har slutat och de nya får ingen tid att lära upp sig….allting i butiken och vårt arbete är bara fel…Ingen mår psykiskt bra på jobbet.

Otryggheten på arbetsplatserna är stor efter omorganisationen. 4 av 5 anställda oroar sig för att ytterligare hyvling ska ske. Som citatet nedan visar skapar otryggheten en arbetsmiljö där anställda inte vågar lyfta kritik när det gäller arbetssituationen.

Ingen känner sig säker, inte med timmar eller om du blir nedgraderad i tjänst. Ingen törs protestera eller säga ifrån eller neka att jobba extra på grund av rädsla att bli av med arbete eller vikariat.

Svaren från de anställda illustrerar hur många tidigare kände en stolthet över att arbeta på H&M och kunde se sig själva arbeta där fram till pensionen. Efter omorganisationen är det få som känner sig stolta och många känner sig varken uppskattade eller respekterade av företaget. Fyra av fem känner sig inte stolta och nästan lika många känner sig inte respekterade.

H&M värdesätter inte sin personal. Vi är alla bara brickor som är utbytbara. Orkar eller kan du inte så kastas du åt sidan.

Som en konsekvens av omorganisationen har många anställda svårt att se en framtid på H&M. 65 procent uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer söka sig ifrån H&M självmant. Av de som redan lämnat H&M gjorde 40 procent det på grund av omorganisationen. Över hälften uppger att en av anledningarna till att de lämnade H&M var att arbetsklimatet försämrades och nästan en fjärdedel för att de fick svårt att försörja sig på sina timmar.

För att H&M återigen ska kunna bli en attraktiv arbetsplats behöver företaget ta ansvar för anställdas arbetsmiljö samt erbjuda anställningar som anställda kan försörja sig på. För andra företag är H&M förhoppningsvis ett avskräckande exempel på vilka konsekvenser hyvling får även ur ett företags perspektiv.

Thea Holmlund, utredare på Handels.
Thea Holmlund

Utredare på Handels