Anställningsvillkor

30 maj 2024

Nio av tio vill ha kortare arbetstid

Nära nio av tio medlemmar vill se en arbetstidsförkortning, visar en ny rapport från Handels. Handels förbundsråd, som består av förtroendevalda från hela landet, ställer sig bakom ett krav på kortare arbetstid i ett uttalande.
Två jobbarkompisar vid frysdisken ii en butik.

’’Det är ett tydligt besked från Handels och LO: Arbetstidsförkortning nu, inte senare. Ekonomin växer – bland höginkomsttagare ökar rikedomen, men vinsterna har inte kommit vanligt folk till del. Tiden är inne för arbetstidsförkortning med sänkt heltidsmått. En vinst för såväl samhälle som löntagare," säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

På frågan om hur de hade velat ta ut en arbetstidsförkortning om de måste välja svarar 62 procent av Handels medlemmar som är positiva till en arbetstidsförkortning att de vill se en förkortning av arbetsveckan. 24 procent vill få fler semesterdagar och 10 procent vill ta ut en arbetstidsförkortning i form av tidigare pension.

Samtidigt som Handels medlemmar vill se en arbetstidsförkortning arbetar många, särskilt i detaljhandeln, ofrivillig deltid. Sex av tio av Handels medlemmar i detaljhandeln vill ha fler timmar på sina kontrakt och många tvingas jaga extra timmar för att få ihop ekonomin. En stor del av fritiden går därmed åt till att vara tillgänglig ifall en möjlighet att ta ett extra pass skulle dyka upp.

Hur går detta problem ihop med en arbetstidsförkortning? Det handlar om att ett kortare heltidsmått kan innebära att deltidsanställda kan få fler timmar på sina kontrakt. En förkortning av heltidsmåttet innebär att heltidsanställda går ner i tid med bibehållen lön. Givet att det totala antalet bemannade timmar är oförändrat möjliggör det för ofrivilligt deltidsanställda att utöka sin arbetstid. På så vis kompenseras för bortfallet av timmar på arbetsplatserna till följd av en minskning av heltidsmåttet.

Handels medlemmar om arbetstidsförkortning

173 kB 2024-05-30