Grundläggande skyddsombudsutbildning, BAM

Kursen Bättre arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande kurs för dig som är skyddsombud. Kursen ger dig kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet. Du får också verktyg för att hjälpa till att förbättra din och dina arbetskamraters arbetsmiljö.

  • BAM

    Sista anmälningsdagen är 22 september 2019 kl. 09:00
    Kursstart22 oktober 2019 09:00 - 24 oktober 2019 16:00Nässjö, Hotell Högland
    Anmälan

Anmälning

Uppdaterad: 4 mars 2011