Grundläggande skyddsombudsutbildning, BAM

Kursen Bättre arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande kurs för dig som är skyddsombud. Kursen ger dig kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet. Du får också verktyg för att hjälpa till att förbättra din och dina arbetskamraters arbetsmiljö.

    Uppdaterad: 4 mars 2011