Steg 3 - Lagarna

Kursen handlar om arbetarrörelsens historia, ideologierna och arbetsrättens framväxt. Ledarskapets- och arbetsorganisationens samverkan med ideologierna och andra intressen.

Förkunskaper: Medlem i facket, Mitt Avtal, Steg 1 & 2 eller motsvarande.

Ersättning: Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst för hela kursen enl. FML §7

Anmälning

Anmälningstiden på Webben har tyvärr gått ut, för eventuell ledig plats kontakta avdelningen.

Uppdaterad: 20 november 2019