Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen 2018

Tomas Lindgren, ABF Linköping, Ordförande,  tomas.lindgren@handels.se

Annica Jigered, ICA Maxi Linköping, Vice Ordförande

Carina Tollmann, Handels avd 16, 1:e ombudsman avdelning 16

Per Johansson, ICA Maxi Norrköping, Ordinarie ledamot

Johanna Kågemyr Runsven, Ordinarie Ledamot

Erik Strand, ICA Maxi Linköping, Ordinarie Ledamot

Marie Eriksson IKEA Linköping, Ordinarie Ledamot

Sofia Allert, ICA Signalen Linköping

Ann-Sofie Mattsson, Handels avd 16, Personalrepresentant

1:e ersättare, Tommy Sundberg, Rusta Centrallager Norrköping

2:e ersättare, Hanna Gustavsson, City Gross Nyköping

 3.e ersättare, Jessica Sandkvist, Bauhaus Linköping

 

 

 

Uppdaterad: 13 augusti 2019