Facklig feminism

Målgrupp

Medlemmar med ett särskilt intresse för jämställdhetsfrågor

Förkunskaper-Inga

Innehåll

Kursen riktar sig till medlemmar som redan är intresserade av jämställdhet men som vill veta mer om hur de kan påverka maktstrukturer på sin egen arbetsplats via facket.

Kursen tar upp feminism, normkritik och hur olika maktstrukturer påverkar både på jobbet och i samhället.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare-Handels avdelning

Uppdaterad: 10 december 2019