Ung - om facket

Målgrupp

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Förkunskaper

Inga.

Innehåll

Kursen ger en första inblick i den fackliga organisationen, rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, kollektivavtalet samt hur medlemmar kan påverka både i organisationen och på sin arbetsplats.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar.

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare

LO/ABF

Kurstillfälle

 

 

Anmälan görs på

varmland@handels.se

    Uppdaterad: 21 augusti 2013