Bättre arbetsmiljö, BAM (5 dagar)

Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Den är obligatorisk för alla som är skyddsombud och man måste gå alla delarna för att utbildningen ska räknas.

Du lär dig bland annat vad det är i arbetsmiljön som kan ga skador och besvär och vilka åtgärder som är aktuella vid respektive tillfälle.

 

För mer information om kurstillfällen och anmälan kontakta avdelningen på avd.18@handels.se

Publicerad: 4 september 2017