Steg 2 - Arbetsplatsen

Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till FML samt koppla löftet till kollektivavtalets värde.

    Relaterade utbildningar

    • Steg 3 - Lagarna

      Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom MBL, AML och DL ingår.

    Uppdaterad: 19 december 2016